Region Femern Bælt

Meget mere end en "hurtigrute" mellem Hamborg og København: Region Femern Bælt er en enestående, transnational Kulturregion!

Om foreningen

Foreningen KulturKooperation Beltregion har til formål at fremme og formidle den fælles dansk-tyske historie og kultur i Femern Bælt regionen.

Projekter

Med sine identitetsskabende projekter ønsker foreningen at bidrage til udvekslingen og samhørigheden på tværs af Femern Bælt.

Dansk